Adjectives
Adverbs
Conjunctions
Nouns
Numbers
Postpositions
Proper nouns
Verbs

Adjectives

açık=open
az=few/little
beyaz=white
büyük=big
çok=plentiful
eski=old
fena=bad
genç=young
gürültülü=noisy
güzel=beautiful
her=every
hiç=no (adj)/nothing (noun)
ihtiyar=old
iyi=good
kırmızı=red
kötü=bad
küçük=small
lazım=necessary
mavi=blue
mecbur=obligatory
sarhoş=drunk
siyah=black
sıcak=hot
soğuk=cold
temiz=clean
yavaş=slow
yeni=new
yeşil=green
zeki=clever
zengin=rich

Adverbs

bugün=today
çok=very
daha=more
de=too
dün=yesterday
en=most
fazla=too
sadece=simply
yanlışlı=mistakenly
yarın=tomorrow
yavaş=slowly
zorlu=with difficulty

Conjunctions

ama=but
eğer=if
fakat=but
hem=both/and
ki=that
niti=neither/nor
ve=and
veya=or
ya=either/or

Nouns

adam=man
adı=name
ağaç=tree
aile=family
amca=uncle
anı=memory
anne=mother
araba=car
arkadaş=friend
asker=soldier
astsubay=sergeant
at=horse
ata=father
ateş=fire
bagaj=baggage
bahçe=garden
barış=peace
başbakan=PM
ben=I
büyükelçi=ambassador
çay=tea
çiçek=flower
çocuk=child
dağ=mountain
dakika=minute
deniz=sea
dil=tongue/language
domuz=pig
elma=apple
et=meat
ev=house
fikir=opinion
gazete=newspaper
gün=day
güneş=sun
hafta=week
hava=air/weather
herkes=everyone
=work
it=dog
ırmak=river
kadın=woman
kapı=door
kardeş=brother
kelime=word
kent=town
kervan=caravan
kilis=church
kitab=book
kuş=bird
lokanta=restaurant
masa=table
mesced=mosque
müdür=director
oğul=son
otel=hotel
ova=plain
ön=front
para=money
pencere=window
portakal=orange
saniye=second
sancak=flag
savaş=war
sen=you
ses=voice
silah=weapon
su=water
süt=milk
şehir=city
şey=thing
tarih=date/story/history
ticaret=trade
turist=tourist
tuz=salt
uçus=flight
üst=top
yabancı=foreigner
yazıcı=writer
yer=place
yıl=year
yol=path
yolcu=traveler
yolculuk=trip
yurt=country
zaman=time
ziyaret=pilgrimage

Numbers

sıfır=0
çeyrek=1/4
buçuk=1/2
bir=1
iki=2
üç=3
dört=4
beş=5
altı=6
yedi=7
sekiz=8
dokuz=9
on=10
onbir=11
oniki=12
onüç=13
ondört=14
onbeş=15
onaltı=16
onyedi=17
onsekiz=18
ondokuz=19
yirmi=20
otuz=30
kırk=40
elli=50
altmış=60
yetmiş=70
seksen=80
doksan=90
yüz=100
bin=1000

Postpositions

aleyh*de=against
aras*da=between
dış*da=outside
aras*da=between
hakk*da=about
gibi=like
iç*de=inside
için=for
ile=with
leh*de=in favor of
sayes*de=thanks to
taraf*dan=by
yer*e=instead of
(* denotes a personal or impersonal infix. The latter is either -in- or -ın-.)

Proper nouns

(Remember, all these need to be preceded by "x" in order for the translator to treat them as proper nouns.)
ABD=USA
Amerika=America
Amerikalı=American
Arabistan=Arabia
Avrupa=Europe
Ermeni=Armenian
Ermenistan=Armenia
Ortadoğu=Middle East
Rus=Russian
Rusya=Russia
Türk=Turk
Türkiye=Turkey
Yunanistan=Greece

Verbs

açmak=open
akmak=flow
almak=buy
anlamak=understand
aramak=seek
atamak=appoint
atmak=throw
beklemek=wait
belirtmek=report
bilmek=know
bulmak=find
çalışmak=work
demek=say
devam etmek=continue
durmak=stop
duymak=hear
geçmek=pass
gelmek=come
gitmek=go
göndermek=send
görmek=see
görüşmek=meet
görüştürmek=introduce
göstermek=show
gülmek=smile
içmek=drink/smoke
iptal etmek=cancel
istemek=want
kalmak=stay
kesmek=cease
konuşmak=speak
okumak=read
öldürmek=kill
ölmek=die
rica etmek=request
saldırmak=attack
satmak=sell
selamlamak=salute
sevmek=love
sohbet etmek=converse
sorumak=ask
söylemek=say
tekrar etmek=repeat
tercih etmek=show preference
terk etmek=abandon
teşekkür etmek=give thanks
unutmak=forget
ürmek=howl
uyumak=sleep
vermek=give
yapmak=do
yazmak=write
yemek=eat
yürümek=walk